1:3 & 3:1

Een synoniem voor het begrip “één persoon beheerst drie taken en drie personen beheersen één taak.” Mede door aan deze eenvoudige regel te voldoen, ontstaat er een robuuste organisatie. Het kenmerk van een robuuste organisatie is dat deze niet bezwijkt, als er zich onverwachte onvoorziene omstandigheden voordoen.

 

5 x Why

Five Times Why. Analysemethode om bronoorzaken van verliezen op te sporen. Doorvragen tot de bronoorzaak is gevonden. Wanneer deze is weggenomen mag het verlies niet meer voorkomen. Zij vormt de basis van Toyota’s wetenschappelijke methode om achter bronoorzaken te komen. De filosofie hierbij is dat je een probleem pas definitief hebt opgelost wanneer je erin geslaagd bent alle bronoorzaken weg te nemen.

 

FTT

First time through: percentage dat in 1 keer goed is (kwaliteits-attribuut). Dit zonder uitval, rework, repair.

 

DPMO

Defects per million opportunities.

Elke klantopdracht kan 4 soorten (opportunities) fouten hebben: onjuist, typo, beschadigd, onvolledig. Als er 50 opdrachten geselecteerd worden blijken er:

2 opdrachten onvolledig te zijn

1 opdracht is beschadigd en onjuist (dus 2 fouten/defects)

3 opdrachten bevatten typo’s (voorbeeld gaat over een drukkerij)

Totaal 7 uit 200 (50×4) opportinities. DPMO is 35.000

 

Red tag

Als onderdeel van Sort (eerste stap in 5S) is de Red Tag handig. Een rood label wordt geplaatst op de spullen die weg kunnen (het team bepaalt dat en niet een enkel individu). Een visual management tool die communicatie makkelijk maakt, in dit geval dus voor de spullen die weg kunnen.Lean red tag 5S

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.