Continu Verbeteren is de manier om de klanttevredenheid te vergroten. De kern van Lean is weten wat de klant wil, zodat alles wat de klant niet wil in de categorie ‘verspillingen’ valt. Deze verspillingen moet zoveel mogelijk weggenomen worden. In Lean termen noemen we dit ‘non value-add’ activiteiten reduceren.

 

Wat heb je nodig voor succesvol Continu Verbeteren?

Maar is meer om Continu Verbeteren succesvol te laten werken. Een helder doel, duidelijke strategie, betrokken medewerkers, leiding die coacht, een helder verbeterproces en samenwerking. Natuurlijk is het handig als je kennis hebt van de diverse Lean-tools zoals (JIT, Jidoka, Flow, Pull en 5S), maar zelfs zonder die kennis kan je succesvol zijn  met Continu Verbeteren.

 

Onderstaande afbeelding geeft de genoemde elementen duidelijk weer.

 

Coimbee continu verbeterenDe kern van continu verbeteren is leren! Medewerkers gaan betere begrijpen wat de klant wil en zijn beter in staat om verspillingen te herkennen. Maar ook ‘problem-solving’ skills nemen toe en vaardigheden om samen te werken nemen toe.

Al met al is continu verbeteren cruciaal. Maar de werkelijkheid is lastig: er is vaak geen tijd voor. Maar de echte vertaling is natuurlijk dat er geen prioriteit aan wordt gegeven.

 

Om Continu Verbeteren concreet te maken :

  1. gebruik een overzichtelijk bord om te zien welke verbeteringen er zijn en in welke fase die zich bevinden.
  2. voer nooit meer dan 2 verbeteringen tegelijk (naast elkaar) uit. Hanteer deze WIP-limiet om de kortst mogelijke doorlooptijd te realiseren. De klant wordt blij als je elke week 1 verbetering realiseert dan elke 3 weken 3 verbeteringen
  3. De Dagstart is de motor voor teamontwikkeling en de  aanjager van verbetersuggesties. In de Dagstart komen namelijk de knelpunten van zelf naar boven.
  4. Met de bewezen PDCA-cyclus realiseer je de verbeteringen succesvol en vooral blijvend zodat het probleem niet terugkeert.

 

Management software voor Continu Verbeteren

Excel, Trello zijn handige hulpmiddelen om te starten met het registreren van verbeter-suggesties. Wil je een stap verder dan is de Coimbee Toolbox een zeer geschikt hulpmiddel

Coimbee continu verbeteren

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.