QFD is een gestructureerde manier om klant eisen en wensen te verzamelen en te vertalen naar plannen en producten.

De eisen en wensen kunnen op allerlei manier verzameld worden, zoals geprek, discussie, onderzoek, waarnemen, klachten, bezoekverslagen etc.

De eisen en wensen worden samengevat in een product planning matrix of ‘house of quality”, bedoeld om de abstracte eisen en wensen te vertalen naar concrete specificaties.

De matrix is ook bedoeld als communicatie hulpmiddel. QFD is bedoeld als hulpmiddel bij de besluitvorming en zorgt voor betrokken teamleden van de diverse afdelingen. En het zorgt voor afstemming en samenwerking onderling en tussen de diverse afdelingen.

QFD Lean

 

Aanpak QFD

De aanpak bestaat uit 4 fasen:

 1. product planning
 2. assembly / part deployment
 3. proces planning
 4. proces / quality control

 

 

Lean QFD

Het vertalen van de klantenwensen in ontwerpeisen gebeurt als volgt (zie figuur);

 • Klantenwensen. De klantenwensen worden meestal verkregen na uitgebreid ( veld) onderzoek.
 • Relatief belang. De klantenwensen of eisen worden gewogen op hun belangrijkheid.
 • Oordeel gebruiker. Het oordeel van de gebruiker wordt verkregen na gedegen concurrentie onderzoek.
 • Strategie. Op basis van de bedrijfsstrategie, verwachte inspanning versus te bereiken resultaten, worden prioriteiten toegekend.
 • Specificaties. De beschikbare gegevens worden vertaald in specificaties en/of ontwerpgegevens.
 • Relatie tussen wensen en specificatie. In een matrixvorm worden de relaties beoordeeld op, in welke mate de specificatie of ontwerpparameter bijdraagt in de realisatie van de klantenwensen.
 • Correlatie. In een matrix vorm worden de specificaties (punt 5) met elkaar vergeleken en beoordeeld op tegenstrijdige of elkaar versterkende aspecten.
 • Relevantie. In deze kolom worden de specificatie en / of ontwerpeisen gewogen op haalbaarheid.
 • Streefwaarden. Als laatste worden de resultaten vertaald in streefwaarden of ontwerpeisen.

 

FMEA (risico analyse) kan worden gebruikt

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.