Een A3 formulier is een krachtig middel om beknopt te beschrijven wat de huidige situatie is, welke knelpunten er zijn en wat de gewenste situatie is inclusief planning.

De naam A3 komt overeen met het formaat en kent zijn oorspong in de tijd dat er nog een fax bestond en A3 het maximale formaat was dat door de fax kon.

Links op het formulier staat de huidige situatie en rechts de gewenste.

Het formulier kan saai en strak zijn maar ook sterk visueel zijn. Het laatste heeft de voorkeur. En zoals altijd binnen Lean gaat het om feiten en dus cijfers die de onderbouwing moeten zijn.

A3 formulier Lean

Via een visgraat diagram en het 5 x Why principe kan je de root cause beschrijven.

 
Het te snel denken in oplossingen is een veelvoorkomend probleem. Hierdoor wordt niet de kern van het probleem aangepakt en blijven dezelfde problemen terugkomen. De A3 aanpak dwingt je om samen met de betrokkenen goed over de huidige en gewenste situatie na te denken en dus niet te snel in actie te willen komen. Achteraf voorkom je zo teleurstellingen.

Dit A3 formulier is onder andere goed te gebruiken als onderdeel van de verbeterkata en coachingskata.

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.