Kamihisbai is om korte audits te doen.

Het helpt bij Gemba walks, 5S te realiseren en verbeteringen in procedures te ontdekken.

Het Kamishibai systeem bestaat veelal uit:
1. een planbord
2. T-kaarten met een groene en een rode zijde
3. aftekenlijsten om te zien wie Kamishibai gelopen heeft
4. een 3C lijst (Concern, Cause, Countermeasure) waarop een rode uitkomst van de Kamishibai genoteerd kan worden plus de verbetering die daaruit is voortgekomen.
Een variant in actie:

Kamishibai-kaarten helpen bij het controleren van routines, zodat het ook echt routines worden.

Aanpak voor het invoeren van een Kamishibai bord

Bepaal het tijdsinterval.

Wil je op een dagelijkse basis werken of zijn er bepaalde routines die wekelijks of maandelijks plaatsvinden?

Brainstorm.

Ga alle routines na die een manager in het leven moet roepen om ervoor te zorgen dat er geen ‘achteruitgang’ plaats gaat vinden in het Lean-systeem.

Op de Kamishibai-kaart schrijf je op wat je verwacht bij elk proces en welke standaardisatie daar bijhoort. In de Gemba Walk zelf toets je deze verwachtingen met de werkelijkheid. Vervolgens kan je de dialoog aangaan met de medewerkers.

Creëer de kaarten
Kamishibai-kaarten zijn T-vormig en hebben een rode en een groene kant. Op de rode kant schrijf je de routine die de manager moet uitvoeren. Op de groene kant schrijf je de routine die reeds uitgevoerd is.

Organiseer het bord en voer het in.

Het bord moet voor alle werknemers inzichtelijk zijn. Zodat ze kunnen zien of alle routines zijn uitgevoerd.

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.