Lean game Carworks

Lean game Carworks

Het Lean game Carworks is bedoeld om de theorie in de praktijk toe te passen. De slechte prestaties van het fictieve bedrijf Carworks wordt verbeterd via Kano, dagstart en de 5 principes van Lean. Voor meer informatie bekijk deze website http://www.gamingworks.nl/lean-principles-simulation/
Lean game Paspoort aanvragen

Lean game Paspoort aanvragen

De Lean game Paspoort aanvragen laat de deelnemers eerst nadenken over de klantwaarde (Voice of Customer) via het Kano-model. Vervolgens moeten de deelnemers het proces schetsen (mag met een Value Stream of een proces-flow) om vervolgens de 8 soorten van … Lees verder
Lean nickel game

Lean nickel game

Met deze nickel game kan je perfect laten zien dat kleine batches en snelle overdracht zorgt voor betere prestaties dan grote batches. En voor betere kwaliteit. Bekijk de video clip en pas hem eenvoudig toe op jouw team zorg voor … Lees verder
Lean game Coffee Kaizen

Lean game Coffee Kaizen

Dit is niet een game die je kan spelen, maar wel als video kan gebruiken om een aantal Lean aspecten te demonstreren: verspillingen 5S Kaizen  
Lean Lego game

Lean Lego game

Het Lean lego game is wellicht het meest bekend en meest onderzochte game. Hierna de informatie die je krijgt als je bedenker van de Lean Lego game benadert (danilo @ dtsato.com) The game has been run by 1000+ people worldwide … Lees verder
Takt time, cycle time en lead-time

Takt time, cycle time en lead-time

De Takt time is het tempo waarin de klant producten uit het proces zou willen ontvangen. Dit wordt berekend door de beschikbare productietijd te delen door het aantal producten dat de klant vraagt (in dezelfde tijdsperiode): Takt = [ Beschikbare productie … Lees verder