Uit onze steeds groter wordende verzameling met artikelen over Lean en Continu Verbeteren hebben we 4 lees-tips geselecteerd.

Artikel tip 1: handige Excel voor verbeteringen

Je bent bezig met Lean en Continu Verbeteren. Mooi. Dan zal je merken dat je een lijstje wil maken van  verbeter-ideeeen en van verbeteringen die jij of jouw team heeft gerealiseerd. Excel is een handig hulpmiddel om mee te starten. Je maakt een vliegende start met deze bewezen excel-sheet die jij vrij kan aanpassen en gebruiken voor je eigen situatie. Hier vind je de excel sheet met het voorbeeld

Artikel tip 2: Lean zorgt voor meer dan alleen betere prestaties

Continu verbeteren lijkt simpel maar is een onderwerp wat veel aspecten kent zoals Houding en Gedrag, Structuur en Proces. En een onderwerp wat ook beelden oproept als “ik heb het al zo druk” en “is het niet goed genoeg?”.

Maar de feiten zijn duidelijk.

Continu Verbeteren zorgt onder andere voor meer dan betere prestaties. Het zorgt ook voor meer plezier in het en tevreden klanten.

Als je wil verbeteren als team of organisatie dan is het van belang dat iedereen weet wat het doel is. Dit lijkt een open deur maar in de praktijk blijkt vaak dat het doel (ook wel Voice of the Business genoemd) niet bekend is of niet iedereen hetzelfde beeld bij het doel heeft.

Door regelmatig resultaten terug te koppelen en te evalueren ontstaat er een steeds beter beeld van het doel. Lees hier het volledige artikel >>>>

Artikel tip 3: Aanpak Lean traject

Afhankelijk van je exacte doel, de grootte en soort van je organisatie, de beschikbare tijd en eerdere ervaringen is een aanpak altijd maatwerk. Bij ABNAMRO werken ze met ‘waves’ per afdeling gedurende 14 weken om daarna in 2 a 3 jaar te werken aan een cultuur voor continu verbeteren. Andere bedrijven die met Lean werken zijn onder andere Flora Holland, CB, diverse gemeentes en de meest bekende in Nederland is Scania. In het boek The Lean Toolbox staat in paragraaf 4.3 The Hierarchical Transformation Framework. Besef dat een Lean traject niet alleen over processen, flow, pull en verspillingen gaat. Lean vraagt ook ander leiderschap. Lees hier het volledige artikel >>>>

Artikel tip 4: Lean Dagstart

De dagstart is een dagelijks overleg, staand rond het prestatie- en verbeterbord met een vaste agenda dat 10 minuten duurt. Via de dagstart wordt duidelijk hoe de medewerkers de vorige dag hebben gepresteerd en wat de aandachtspunten voor vandaag zijn. Lees hier het volledige artikel >>>>

Lean korte uitleg

Lean is een aanpak en filosofie die erop gericht is om verspillingen – zaken die geen toegevoegde waarde leveren – te elimineren. Anders gezegd: Lean richt zich op het maximaliseren van de klantwaarde. Een succesvolle implementatie van Lean verhoogt de kwaliteit, verlaagt de kosten en verkort de doorlooptijd. Zo leidt Lean tot verbetering van het bedrijfsresultaat. En, mits goed uitgevoerd, zorgt Lean voor betrokken medewerkers. Lean kent zijn oorsprong bij Toyota. Toyota slaagde erin door toepassing van Lean kosten te reduceren en zo uit te groeien tot de top van grootste bedrijven in de wereld. Dankzij het succes van deze filosofie is Lean vaak gekopieerd door andere organisaties. Inmiddels wordt Lean  met aansprekende resultaten toegepast in tal van bedrijfstakken.

Op deze wiki vind je natuurlijk veel informatie over Lean en Continu Verbeteren. Niet alleen de verschillende tools komen aan de orde, ook is er aandacht voor de menselijke kant, welke immers het succes van elk Lean traject bepaalt.

Een greep uit de verschillende kennis en inspiratie artikelen:

  1. 5S
  2. OEE
  3. Lean verspillingen
  4. Voice of the customer, Kano model
  5. Andon
  6. PDCA cyclus
  7. One piece flow
  8. Dagstart
  9. diverse Lean games
  10. en een handige Excel spreadsheet voor verbeteringen

Lean praktijk-cases

En natuurlijk ontbreken de diverse praktijk-cases niet. Lees bijvoorbeeld de praktijk-case van PGGM of over een productie-bedrijf en ook een HR-administratie bedrijf

Het ontstaan van Lean

James Womack en Daniel Jones publiceren in 1990 de best seller “The machine that changed the world” waarin zij het Toyota ’s production system volledig uitleggen.

Masaaki Imai schrijft in 1986 het boek “Kaizen“, de eerste Lean publicatie, met daarin beschreven de rigoureuze aanpak voor verbetermanagement door Kaizen.  Meer over het ontstaan en de geschiedenis lees hier

Medewerkers die voor het eerst de 8 verspillingen leren kennen hebben daarmee een enorm handig middel om anders naar het werk te kijken. Deze 8 verspillingen zijn te onthouden via TIMWOODS, Transport, Inventory, Motion, Waring, Overproduction, Overprocessing, Defects, Skills. Lees hier meer over deze vormen van verspilling ook wel ‘waste’ genoemd.

Het start bij de klant, maar er is meer

De klant kennen (‘value’) is de basis maar is meer nodig om Lean en Continu Verbeteren succesvol te laten werken.

Denk hierbij aan een helder doel, duidelijke strategie, betrokken medewerkers, leiding die coacht, een helder verbeterproces en samenwerking.

Natuurlijk is het handig als je kennis hebt van de diverse tools zoals (JIT, Jidoka, Flow, Pull en 5S), maar zelfs zonder die kennis kan je succesvol zijn met Continu Verbeteren.

De afbeelding geeft de genoemde elementen duidelijk weer.

Coimbee continu verbeteren

 

 

 

Beschikken over goed gereedschap om je processen te verbeteren is super belangrijk.. Maar hoe zorg je dat deze tools gebruikt worden? en nog belangrijker: dat ze gebruikt blijven worden.

Het onderdeel Lean management is hiervoor het antwoord.

Ten eerste is om passend leiderschap van belang, zoals coachen in plaats van instrueren. En gericht op faciliteren en op vragen stellen. Lean leiders durven zich kwetsbaar op te stellen door te zeggen dat je iets niet weet.

Leader Standard Work (LSW)

Dit zijn in feite de werkinstructies voor teamleiders en manager. Zo wordt ook het werk van de manager inzichtelijk en is duidelijk wat er gedaan moet worden. Het gaat om ritme en routine. Zo ontstaat nieuw gedrag cq zo ontstaat een nieuwe gewoonte.

Daily accountability

Dagelijks verantwoorden wat er gepresteerd is in relatie tot de doelen. Zodat iedereen weet of iets goed gaat of niet. Maar ook waar het beter kan of moet.

Visual Controls

Duidelijke grafieken of afbeelding maken Snel en eenvoudig duidelijk hoe het team of proces voor staat. Zichtbaar voor iedereen. Dat zorgt voor transparantie en betrokkenheid.

Dagstart

Elke dag even kort bij elkaar is een gestructueerde manier om elkaar goed te informeren. Staand. Goed voorbereid. Duurt 10 minuten. Zorgt ook voor teamontwikkeling en openheid.

KPI

Zonder doel kan je niet scorenenweet je niet waar je moet verbeteren. Key Performance Indicators zijn er organisatie en op team en op proces niveau.

Lees hier meer over Lean management

Inspireer anderen: