De Takt time is het tempo waarin de klant producten uit het proces zou willen ontvangen. Dit wordt berekend door de beschikbare productietijd te delen door het aantal producten dat de klant vraagt (in dezelfde tijdsperiode):

Takt = [ Beschikbare productie tijd ] / [klantvraag product X]

Wanneer we als tijdsperiode een dag nemen, wordt voor de beschikbare productietijd worden het aantal uren gerekend dat medewerkers betaald worden, bijvoorbeeld 8 uur – 30min onbetaalde lunchpauze = 7,5 uur.

Bij het ontwerpen van een value stream wordt echter niet precies op Takt gepland. Om een kleine buffer in te bouwen voor afwijkingen van de cyclus tijd, wordt deze op 92-95% van Takt gezet.

De Cyclus tijd dient niet verward te worden met de Proces Time (PT). De procestijd is de tijd die een product op een werkstation doorbrengt.

Het verschil met de Cyclus tijd is, dat het tempo waarin producten geproduceerd worden zich onderscheid van de Procestijd wanneer er meerdere producten gelijker tijd verwerkt worden of wanneer er parallelle werkstations zijn of wanneer meerdere mensen in een werkcel kunnen produceren (bron Panneman, 2017)

Tot slot wordt binnen Lean vaak gesproken over Lead Time (LT). Dit is de totale procestijd van de productielijn (de procestijden van opvolgende stappen bij elkaar opgeteld) plus alle wachttijden van producten in het proces.

 

In de bijgesloten youtube start om 4:50 een oefening die je ook kan laten uitvoeren als Lean Game.

 

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.