Voor het bepalen waar een proces aan moet voldoen is informatie van de klant nodig. Deze requirements kunnen via interviews of enquetes achterhaald worden.

Vervolgens moeten deze naar KPI’s vertaald worden.

Voorbeeld

  1. klant wil zijn bestellingen binnen 24 uur geleverd hebben
  2. KPI: >=98% binnen 24 uur geleverd is groen; <98% is oranje; <95% is rood; per dag gemeten op klant-niveau
  3. KPI: 99,5% juiste en onbeschadigde leveringen is groen <99,5% is oranje, <98% is rood per dag gemeten op klant-niveau

Een goed definieerde KPI moet voldoen aan het SMART-principe: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar, Tijdsgebonden.

Zie ook Kano diagram

 

Takt tijd

De wensen en eisen van de klant gaan ook over aantallen. Hoeveel orders er per dag of week gevraagd zullen worden. Binnen Lean is de takttijd een belangrijk gegeven om het proces in te richten. Bijvoorbeeld 20 producten per uur: takttijd is 3 minuten, dus elke 3 minuten vraagt de klant een product.

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.