Lean is veel meer dan een set van tools. Het gaat om respect voor medewerkers en het gaat om een cultuur van continue verbeteren (met de klant als uitgangspunt).
Leiderschap en teamontwikkeling zijn hiermee onlosmakelijk verbonden.

Lean leiderschap bij Toyota

Liker en Convis (2012) benadrukken dat een leidinggevende een coachende rol moet hebben, gericht op het ontwikkelen van zichzelf en zijn medewerkers.
Dit ontwikkelen gebeurt bij voorkeur zo dicht mogelijk op de werkvloer (Genchi Genbutsu ,Go and See).

Een Toyota-leider beschikt over een sterke persoonlijkheid en is in staat duidelijk richting te geven aan zijn team. Plus hij heeft een scherp oog voor het ontwikkelen van zijn mensen. Hij zit niet op zijn kantoor en weet exact hoe het primaire proces verloopt.

The Toyota Way to Lean Leadership
https://www.managementboek.nl/boek/9780071780780/the-toyota-way-to-lean-leadership-achieving-and-sustaining-excellence-through-leadership-development-engels-jeffrey-liker

Liker en Convis gebruiken de volgende vier niveaus van Lean leiderschap bij Toyota:
1. Zelfontwikkeling
2. Coachen en ontwikkelen van anderen (coachings-kata)
3. Ondersteunen van Kaizen (verbeter-data)
4. Creeeren van visie en doelen hiermee in lijn brengen (hoshin-kanri)

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Leave a Reply