Lean verspillingen zijn die dingen die geen waarde toevoegen in de ogen van de klant (weet dus wat je klant wil en verwacht !).

Lean kent 7 verspillingen en steeds vaker wordt gesproken van 8 verspillingen (nr.8 Talent).

De kunst is om medewerkers (en leiding ook) bewust te maken dat er verspillingen zijn. Want als je al jaren je werk goed doet, dan denk je dat het niet beter kan (wat juist het doel is van Lean: Streven naar Perfectie).

En vervolgens is het de kunst om verspillingen te gaan zien en te herkennen. Een rondje langs het werk (bv op kantoor, in het magazijn ed) maakt al snel duidelijk welke verspillingen er zijn.

Maar er zijn ook KWI’s. De Kleine Werk Irritaties. Deze beschrijven we aan het eind van dit artikel.

lean verspillingen

De winst zit vanzelfsprekend in het wegnemen van de verspillingen (dat hoeft niet in 1 keer; kan dus stap voor stap)

Lean verspillingen op een rij

De oorspronkelijke 7 verspillingen zoals beschreven door Taiichi Ohno zijn de volgende:

Overproductie

Overproductie wordt beschouwd als de ergste vorm van verspilling en treedt op wanneer processen doorgaan met werken terwijl ze zouden moeten stoppen.

Het resultaat van overproductie is dat er te veel producten worden gemaakt en dat de producten worden gemaakt terwijl er geen klant om heeft gevraagd.

Wachten

Wachten wordt veroorzaakt doordat een proces stroomopwaarts niet op tijd levert. Deze wachttijd wordt vaak opgevuld met activiteiten die geen waarde toevoegen of, erger, leiden tot overproductie.

Transport

Hierbij gaat het om onnodig verplaatsen van materiaal zoals onderhanden werk van de ene bewerking naar de andere. Transport moet geminimaliseerd worden omdat het tijd kost waarin geen waarde kan worden toegevoegd en omdat er tijdens transport producten beschadigd kunnen raken.

Overbodige processtappen

Veel stappen zijn niet nodig. Te denken valt aan herstelwerk, opnieuw verwerken, handling, en opslag die het gevolg is van defecten, overproductie en te grote of te kleine buffers. Een ander voorbeeld is als een medewerker van de binnendienst bij de klant navraag moet doen terwijl de buitendienst medewerker deze informatie ook had kunnen verkrijgen.

Het is veel efficienter om een stap in 1 keer goed uit te voeren dan om tijd te nemen om het nogmaals te doen omdat er fouten zijn gemaakt.

Voorraad

Dit gaat over voorraden die niet direct nodig voor de huidige klant orders. Het gaat hierbij zowel over ruw materiaal; onderhanden werk als over gereed product. Ook kunt u denken aan verkoopfolders die niet verstuurd worden of reserve onderdelen die nooit gebruikt worden.

Voor het houden van voorraad moet ruimte gevonden worden om het op te slaan tot er een klant is gevonden. De voorraad kost geld en de ruimte ook.

Onnodige bewegingen

Onnodige bewegingen worden gemaakt door mensen of machines doordat er gewerkt wordt in een slechte lay-out of de werkplek slecht is ingericht. Er moet dan bijvoorbeeld te veel gelopen worden om materiaal te pakken.

Een slechte lay-out kan weer ontstaan door verkeerde buffers; opnieuw verwerken en overproductie. Net als transport kosten onnodige bewegingen tijd terwijl ze geen waarde toevoegen aan het product of de dienst.

Defecten

Dit zijn producten of delen van uw diensten die niet volden aan de specificaties of verwachtingen van uw klanten. Defecten hebben verborgen kosten door retourzendingen, klachten afhandeling en verloren verkopen.

In administratieve processen kunnen fouten ontstaan doordat er met verkeerde informatie wordt gewerkt.

Nr. 8 Talent (skills)

Indien de kennis en kunde van een medewerker niet of te weinig wordt benut, dan is er sprake van verspilling van talent.

In dienstverlenende organisaties (zorg, accountancy, etc) zijn ook verspillingen mogelijk: denk aan foute invoer van gegevens, overbodig printwerk, ongelezen email, lopen, trage computer, miscommunicatie, vermoeidheid, onbenutte kennis, te dure krachten voor ‘eenvoudig werk’ ed.

TIMWOODS

Alle 8 Lean verspillingen onthouden: TIMWOODS

T : Transport (verplaatsen)

I: Inventory (voorraad)

M: Motion (bewegen)

W: Waiting (wachten)

O: Overprocessing (teveel doen)

O: Overproduction (teveel maken)

D: Defects (fouten)

S: Skills (talent)

Waar bewaar je al de verbeter-ideeën?

Wanneer medewerkers de 8 verspillingen op een rij hebben gezien ontstaan er vaak een behoorlijke stroom van ideeën  hoe het werk makkelijker, beter, veiliger en leuker kan.

Niet al die ideeen kan  je in 1 keer oppakken, dus is het verstandig deze verbeter-ideeën vast te leggen op een Kanban verbeterbord en bijvoorbeeld elke week een idee op te pakken en te realiseren. Dat noemen we Continu Verbeteren.

Continu Verbeteren draait om het succesvol verbeteren van bv. processen, veiligheid, werkplezier, klanttevredenheid. En het draait om blijvend verbeteren zodat het een activiteit is die ‘dagelijks’ wordt uitgevoerd, want dan word per goed in. Het is net zoals trainen en sporten.

Wil je wat continu verbeteren jouw team en organisatie kan opleveren? Gebruik dan deze calculator.

Continu Verbeteren is in de basis makkelijk, maar zorgen dat je dit blijft doen is in de praktijk lastig. Het is vaak al zo druk en dan moet je tijd vinden om te verbeteren. Maar draai het eens om: als je geen tijd maakt om te verbeteren dan zal het altijd druk blijven. Begin daarom met kleine verbeteringen die weinig tijd kosten en wel tijd opleveren zodat je daarna wat grotere verbeteringen kan doen.

KWI’s Kleine Werk Irritaties

Lean gaat zoals gezegd om het verhogen van de waarde voor de klant door het wegnemen van verspillingen.

Een aanvullende benadering zou kunnen zijn om je (ook) te richten op de ‘kleine werk irritaties’. Hier zit vast overlap in met de genoemde verspillingen. Maar de insteek is meer gericht op ‘wat levert het mij als medewerker op’. Het zal vermoedelijk eerder tot gevolg hebben dat medewerkers enthousiast mee doen.

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.