Voor het ontwikkelen en benutten van de kwaliteiten van medewerkers is vanuit de Lean-filosofie een handig tool beschikbaar genaamd de skillsmatrix.

De waarde van de skillsmatrix

De skillsmatrix is een opsomming van de mensen in een team of afdeling en die zijn gekoppeld met de processen en activiteiten die plaatsvinden binnen dat team of afdeling. En dan is per medewerker en per proces/activiteit aangegeven in welke mate hij/zij dat proces/activiteit beheerst. En hieruit vloeit voort waar het noodzakelijk is om te ontwikkelen.

Wat levert de skillsmatrix op

1. medewerkers zien wie welke vaardigheden beschikt en dat stimuleert eigen ontwikkeling
2. een visueel duidelijk overzicht dat eenvoudig te communiceren is
3. snel te identificeren welke vaardigheden ontwikkeld moeten worden
4. een hulpmiddel voor het planning van een adequate bezetting tijdens de vakantie of ziekte
5. het zorgt voor aansluiting bij de vraag van de klant

De basis om hiermee aan de slag te gaan is de wens om mensen te ontwikkelen. De wijze waarop daar invulling aan gegeven kan worden is beschreven in het boek Toyota Kata. skillsmatrix

De skillsmatrix is een dynamisch document want teamleden ontwikkelen zich en soms komen en gaan teamleden. Maar ook als er nieuwe eisen aan een proces worden gesteld zullen de huidige vaardigheden opnieuw bekeken moeten worden en eventueel zal de waardering (van 1 of meerder medewerkers) bijgesteld moeten worden. En dat laatste zal tot ontwikkeling moeten leiden.

Doel binnen Lean is o.a. om een proces stabiel te maken zodat er conform afspraak wordt geproduceerd of geleverd. De eerste stap is conform het huidige doel te presteren om vervolgens boven norm te leveren en dan kan een nieuw doel gesteld worden en behaald worden. Schematisch ziet dat er zo uit
lean conform norm presteren

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.