Verbeterprogramma’s gericht op het tegengaan van verspilling, zoals Lean, zijn populair. Laten we eerlijk zijn, op korte termijn levert dit vaak veel op. Toch zien we in de praktijk dat de meeste verbeterprogramma’s niet succesvol zijn op de lange termijn. Met andere woorden: Lean is dan tenminste houdbaar tot.

Met dit boek laten Otie Hauser en Ingrid Smolders zien hoe u Lean integraal aanpakt waardoor u duurzame waarde creëert en een continue verbetercultuur bewerkstelligt. Deze aanpak zorgt voor borging van Lean binnen organisaties en als gevolg daarvan langdurig resultaat.

Laat dit boek u inspireren om met een nieuwe blik naar Lean te kijken, integraal waarbij niet alleen de verbetering, het veranderproces, de instrumenten maar ook de mensen die ermee te maken hebben centraal staan. Wat gebeurt er met mensen tijdens een verbetertraject, waar worstelen ze mee, wat zijn de succesfactoren? Wat kunt u doen om Lean echt houdbaar te maken en te integreren in de cultuur van een organisatie?

Inhoud boek Lean tenminste houdbaar tot

Hoofdstuk 1: De start van de ontdekkingsreis
1.1 De wortels van de Leanfilosofie
1.2 Reparatie van terugval van resultaten
1.3 Terug naar de basis
1.4 Het creëren van waarde
1.5 Hoe creëer je duurzame waarde?

Hoofdstuk 2: Hoe houdbaar is de hedendaagse toepassing van Lean?
2.1 Het &samhoud Lean onderzoek
2.2 Is Lean een geloof?
2.3 Bespiegeling op onderzoek met de waardecreatie cyclus

Hoofdstuk 3: Het fundament om de houdbaarheidsdatum te verlengen
3.1 Start met waarom
3.2 Het fundament
3.3 Een Leanimplementatie bij een wankel fundament
3.4 Hoe mobiliseer je energie?
3.5 Hoe creëer je eigenaarschap?
3.6 Hoe bepaal je de koers?

Hoofdstuk 4: De Leanfilosofie in de praktijk: Waarmaken en verbeteren!
4.1 Drie thema’s uit de praktijk
4.2 De stem van de klant
4.3 Waardestromen
4.4 Prestatiemanagement

Hoofdstuk 5: Inspireer anderen
5.1 Inspireren versus motiveren
5.2 Laat je zien en deel je succes
5.3 Together we build a brighter future. We give gastronomy to the world by inspiring and connecting people

Hoofdstuk 6: Leiderschap als randvoorwaarde voor duurzame waardecreatie
6.1 Wat is Leiderschap?
6.2 Pay it forward
6.3 Verbinding met jezelf
6.4 Mensen verbinden
6.5 Koers bepalen
6.6 Zorgdragen voor de uitvoering
6.7 Werken aan een betere toekomst
6.8 Leiderschap vanuit het Lean onderzoek
6.9 Hoe stimuleer je de ontwikkeling van Leiderschap?

Hoofdstuk 7: Realiseer doorbraken!
7.1 Realiseren van doorbraken met focus op de organisatie cultuur
7.2 Realiseren van doorbraken met de focus op de persoon

Hoofdstuk 8: De integrale aanpak ‘Steeds Beter’
8.1 De geboorte van het project Steeds Beter
8.2 Het eerste spoor: visie & strategie
8.3 Het tweede spoor: Leiderschap
8.4 Het derde spoor: de Lean werkwijze
8.5 Inleven, diagnosticeren en waarmaken
8.6 Het invoeren van prestatiemanagement
8.7 Het vereenvoudigen van het klanten planningsproces
8.8 Hoe gaat het nu anno 2013 met Icare?

Bijlagen
Bijlage 1: de resultaten van het &samhoud Lean onderzoek
Bijlage 2: visualisatietest, de start van de ontdekkingsreis
Bijlage 3: interventies voor leiderschapsontwikkeling
Bijlage 4: ABCD Cultuur analyse

Bestel bij Managementboek hier het boek Lean tenminste houdbaar tot.

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.