Lean verspilling

Het begrip Verspilling is een belangrijk begrip binnen Lean. Muda, Mura en Muri zijn hierna nader verklaard.

Muda

Elke activiteit die beslag legt op resources, maar geen enkele waarde toevoegt (let op: in de ogen van de klant). Er zijn twee types Muda te onderscheiden. Type 1 zijn verspillingen die niet direct te elimineren zijn. Type 2 verspillingen zijn activiteiten die snel te elimineren zijn door middel van Kaizen.

Mura

Ongelijkheden binnen een voortbrengingsproces wordt Mura genoemd. Een voorbeeld is grote tempowisselingen, de zogenaamde pieken en dalen. Mura kan voorkomen worden door in te springen op productietijden en door de productie evenredig te verdelen over een bepaalde tijd.

Muri

Er is sprake van Muri wanneer er boven een machine of mancapaciteit geproduceerd wordt. Een voorbeeld is een werknemer die teveel taken moet verrichten waardoor hij harder moet werken dan gezond is.


Hoe pak je Lean verspilling aan

Door het oplossen van Mura en Muri wordt voorkomen dat Muda ontstaat.
Door te werken aan Just in Time (JIT) principes met Heijunka, Kanban en andere technieken die je productie smoothing en doorstroming mogelijk maken, verwijderen de oorzaken van Mura, oneffenheden. De andere Lean instrumenten zoals 5S en TPM u helpen om andere oorzaken van overbelasting (Muri) te verwijderen.

Learning-to-see waste is ook belangrijk zodat medewerkers begrijpen wat waste is en wat de gevolgen van waste zijn. Daarna gaan ze het herkennen en kan het wegnemen van waste beginnen.
lean verspillingen

Meer informatie over Lean verspilling vind je hier.

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.