Continu verbeteren lijkt op het eerste gezicht simpel maar is een onderwerp wat veel facetten kent zoals Houding en Gedrag, Structuur en Proces. En een onderwerp wat ook beelden oproept als “ik heb het al druk” en “is het dan nooit goed ?”.

Maar de feiten zijn duidelijk. Continu Verbeteren zorgt onder andere voor meer plezier in het werk, betere prestaties en tevreden klanten.

Het doel

Als je wil verbeteren als team of bedrijf dan is het belangrijk dat iedereen weet wat het doel is. Dit lijkt een open deur maar in de praktijk blijkt vaak dat het doel (ook wel Voice of the Business genoemd) niet bekend is of niet iedereen hetzelfde beeld bij het doel heeft. Door regelmatig resultaten terug te koppelen en te evalueren ontstaat er een steeds beter beeld van het doel.Lean continu verbeteren

Daarnaast is het van belang om te weten wat de klant verwacht. Deze zogenaamde Voice of the Customer is niet alleen voor de afdeling Marketing en Sales van belang. Alle medewerkers binnen het bedrijf moeten snappen wat de klant verwacht want zo kunnen alle medewerkers meedenken over verbeteringen. En daarmee komen we aan ander belangrijk punt van continu verbeteren: iedereen binnen het bedrijf doet daar aan mee. In het bedenken en in het realiseren van verbeteringen. Zo gaan de prestaties omhoog en ontstaat er een wendbare en lerende organisatie.

Het proces

onderdelen Lean verbetertraject

Om Continu Verbeteren succesvol binnen een organisatie op gang te krijgen en houden is duidelijkheid voor medewerkers in de vorm van een proces van belang. Waarbij geldt dat er beter veel kleine verbeteracties kunnen worden uitgevoerd dan enkele grote.

Het proces kent de volgende stappen:

  1. Genereren van verbetersuggesties
  2. Registreren
  3. Selecteren
  4. Realiseren (PDCA cyclus)
  5. Feliciteren (succes vieren)
  6. Leren
  7. Rapporteren

Omdat Continu Verbeteren een proces is kan je het ondersteunen via een IT-systeem, bijvoorbeeld deze op www.coimbee.com

Houding en Gedrag voor continu verbeteren

Om continu verbeteren op gang te brengen en houden is het veelal nodig dat medewerkers en leiding nieuw gedrag laten zien.

Onderstaande tabel laat zien welke gedrag van medewerkers verlangd wordt

Houding en Gedrag Continu Verbeteren

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.