Afhankelijk van je exacte doel, de grootte en soort van je organisatie, de beschikbare tijd en eerdere ervaringen is een aanpak altijd maatwerk.

Bij ABNAMRO werken ze met ‘waves’ per afdeling gedurende 14 weken om daarna in 2 a 3 jaar te werken aan een cultuur voor continu verbeteren. Andere bedrijven die met Lean werken zijn onder andere Flora Holland, CB, diverse gemeentes en de meest bekende in Nederland is Scania.

In het boek The Lean Toolbox staat in paragraaf 4.3 The Hierarchical Transformation Framework.

Besef dat een Lean traject niet alleen over processen, flow, pull en verspillingen gaat. Lean vraagt ook ander leiderschap.

Een concreet voorbeeld van een Lean aanpak

Een technische groothandel met 300 medewerkers voert Lean als middel in om haar productiviteit te verbeteren.

  1. operationeel management krijgt een Lean training op niveau Green Belt
  2. Lean training voor medewerkers, gericht op kennis over Lean en op bewustzijn van wat verspillingen zijn en wat 5S betekent
  3. via dagstarts worden verbeteracties benoemd en gerealiseerd
  4. deze verbeteractie hebben veelal geen team of afdelingsoverschrijdend karakter, daarom worden aanvullend Value Stream Map sessies gehouden onder begeleiding van Lean experts
  5. succes, hoe klein dan ook, wordt gedeeld. Via visual management worden prestatie-verbeteringen gecommuniceerd
  6. leiding wordt getraind om medewerkers te helpen bij het identificeren van verbetermogelijkheden
    Het traject duurt 1,5 jaar om op de rit te krijgen en wordt mede geborgd door in het werkoverleg actief te sturen op het aantal gerealiseerde verbeteracties (inclusief de herkomst hiervan)

 

Het succes wordt bepaald door het verandervermogen

 

aanpak Lean traject

Een krachtige manier om een situatie in beeld te krijgen is een Value Stream Map. In deze wiki (URL nog opnemen) gaan we hier verder op in qua inhoud en de te nemen stappen.

Bij Lean gaat het om data over de processen qua snelheid en kwaliteit, om zo de juiste beslissingen over verbeteringen te kunnen nemen en het effect van die verbeteringen te kunnen bepalen. Die data is binnen bedrijven niet altijd direct voor handen en daar zul je dus vaak meer tijd aan moeten besteden dan je van te voren had bedacht.

aanpak lean traject

lean routeplan

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.