Content

Lean is in de basis simpel: weten wat je klant wil (‘value’) en dan zorgen dat alles wat geen waarde heeft (‘waste’) uit je proces halen. En dat daar een aantal prachtige “hulpmiddelen” voor zijn zoals 5S, OEE, VSM, SMED, flow, pull, Jidoka, Kanban, Kamishibai, etc etc.

Wat maakt Lean lastig?

Lean vraagt een andere manier om naar het werk te kijken (kijk vanuit verspillingen en werk “one-piece-flow in plaats van batch-gewijs). Lean maakt vaak duidelijk hoe slecht we zijn in het oplossen van problemen. En ook discipline is belangrijke vereiste om succesvol met Lean te zijn.

Kortom Lean  leren en begrijpen is niet moeilijk, maar het consequent en op de juiste manier toepassen is vaak lastig. Misschien kan je het vergelijken met naar de sportschool gaan: de eerste keren lukt wel maar consequent naar de sportschool gaan is in de praktijk best lastig.

Onderzoek Art Smalley

Het onderzoek van Art Smalley laat het volgende plaatje zien:

succes lean art smalley

Kortom beheersing van de ‘lean tools’ niet voldoende. Leiderschap, communicatie, ontwikkeling en vaardigheden m.b.t. het oplossen van problemen zijn ook nodig voor succes.

Onderstaand een aantal tips n.a.v. diverse publicaties op het Internet (inclusief bron).

1. Zorg voor routines bij management

bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/from-lean-to-lasting-making-operational-improvements-stick

en ook deze bron https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/continuous-improvement-make-good-management-every-leaders-daily-habitbron McKinsey

2. Betrek medewerkers

bron: https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-continuous-improvement-leader-engaging-people-for-a-digital-age

bron McKinsey

3. Het ontbreekt aan Problem solving skills bij 85% van de bedrijven !

bron: https://hbr.org/2017/01/are-you-solving-the-right-problems

HBR artikel

4. Lean daily management niet voldoende doorgevoerd

Deels overlappend met delen van de vorige 3 punten maar toch goed om dit LDM apart te benoemen

Lean Daily Management
Bron: https://blog.gembaacademy.com/2020/08/07/what-is-a-lean-daily-management-system/

Er zijn vier essentiële routines in een Lean Daily Management System. De vier routines zijn Daily Accountability Process, Leader Standard Work, Gemba Walks en Process Confirmation.

Wat deze activiteiten gemeen hebben, is dat ze tijdgebonden zijn en iedereen bij de organisatie betrekken. Ze helpen ons te vragen: “Hoe gaat het met ons en wat kan ik doen om te helpen?” De specifieke timing, inhoud, volgorde van activiteiten en wie verantwoordelijk is voor elk varieert.

Het dagelijkse verantwoordingsproces is ontworpen om mensen op alle niveaus te betrekken bij het verzekeren dat ze hebben wat ze nodig hebben om te slagen op hun werk, en om hulp te vragen wanneer dit niet het geval is. Dagelijkse verantwoordingsactiviteiten kunnen bestaan ​​uit dagelijkse schoonmaak en controle van apparatuur, dagelijkse veiligheidsherinneringen, ploegbegeleidingsvergaderingen, ochtendvergaderingen voor alle handen, dagelijkse teamgesprekken en gelaagde verantwoordingsbijeenkomsten.

Leader Standard Work is de routine voor leiders op alle niveaus om hun teams te controleren, de voortgang van het dagelijkse werk te controleren, te bevestigen dat procesnormen worden gevolgd en mogelijkheden te vinden om mensen te coachen en te ontwikkelen.

Gemba Walks biedt een flexibel maar gestructureerd proces om kansen te identificeren, mensen te ontwikkelen en te leren over de dagelijkse gang van zaken.

Procesbevestiging is een reeks audits van processtandaarden die zijn opgenomen in zowel routinematige als willekeurige controles.

Kortom je moet leren om Lean toe te passen. Niet in de zin van begrijpen, maar vooral doen. Oefenen en routine opbouwen zodat het een gewoonte wordt.

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.